Przeszedłeś demo gry?
Wprowadź kod, który wyświetlił Ci się na końcowej planszy:
Udaj się w drogę pełną przygód, niewyjaśnionych sytuacji. Bądź przebiegły i kombinuj aby osiągnąć główny cel jakim jest ratunek Twojej ukochanej babci. Na drodze spotkasz wiele postaci z tego i innego świata. Miej się na baczności... siły ciemności nie śpią a krew smakuje lepiej kiedy jest ciepła...
Jeśli posiadasz swój kanał na Youtube, stronę www lub fanpage na Facebooku, możesz nas wesprzeć i zostać patronem medialnym. W pełnej wersji gry umieścimy Twoje logo oraz dodamy linka do Twojego kanału na naszej stronie. Jeśli masz do nas jakieś pytania, wal śmiało.

Did you finish the demo game?
Enter the code, that appeared on the final board:
Go on a journey full of adventures, unexplained situations. Be cunning and try to achieve the main goal of saving your beloved grandma. On the way you will meet many characters from this and another world. Be careful... the forces of darkness are awake and blood tastes better when it's warm...
If you have your Youtube channel, website or fanpage on Facebook, you can support us and become a media patron. In the full version of the game, we will place your logo and add a link to your channel on our website. If you have any questions for us, go ahead.