- matura wos

Matura z wiedzy o społeczeństwie – przygotowanie do egzaminu

Egzamin ósmoklasisty z wiedzy o społeczeństwie jest egzaminem pisemnym, który składa się z części obowiązkowej i dodatkowej. Część obowiązkowa egzaminu ósmoklasisty z wiedzy o społeczeństwie obejmuje trzy podstawowe bloki tematyczne:

1) Podstawy ustroju i funkcjonowania państwa (art. 2-5 Konstytucji RP);

2) Podstawy funkcjonowania społeczeństwa (prawa i obowiązki człowieka i obywatela);

3) Wiedza o środowisku naturalnym (szeroko rozumiane środowisko przyrodnicze) – matura wos.

Część dodatkowa egzaminu ósmoklasisty z wiedzy o społeczeństwie obejmuje dwa bloki tematyczne:

  1. Wiedza o kulturze (szeroko rozumiana kultura narodowa);
  2. Wiedza o Unii Europejskiej.

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie?

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie jest egzaminem pisemnym, który składa się z dwóch części. Pierwsza część egzaminu polega na rozwiązywaniu testu, który składa się z 40 pytań. Druga część egzaminu to analiza i interpretacja tekstu źródłowego. Aby dobrze przygotować się do egzaminu, należy przede wszystkim solidnie opanować materiał z podręcznika. Warto także spróbować rozwiązać kilka arkuszy egzaminacyjnych dostępnych w sieci.

Co warto wiedzieć na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie?

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie jest egzaminem pisemnym, który składa się z dwóch części. Pierwsza część egzaminu polega na rozwiązywaniu testu, a druga część to wypracowanie. Aby dobrze przygotować się do egzaminu, warto poznać jego strukturę i format.

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie składa się z dwóch części: testu i wypracowania. Test składa się z 40 pytań, a wypracowanie to jeden temat do rozprawienia. Czas na rozwiązanie egzaminu to 180 minut.

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie – jak się przygotować?

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie jest egzaminem pisemnym, który składa się z dwóch części. Pierwsza część egzaminu polega na rozwiązywaniu testu, a druga część to wypracowanie. Aby dobrze przygotować się do egzaminu, należy przede wszystkim solidnie opanować materiał z podręcznika. Warto także zapoznać się ze wskazówkami i przykładowymi testami dostępnymi na stronach internetowych. Ponadto, warto uczestniczyć w lekcjach online lub grupach dyskusyjnych, aby mieć możliwość porozmawiania o tym, co się już nauczyło i jeszcze lepiej zrozumieć materiał.